Παπαδάκης Αναστάσιος

Πρόεδρος

Δατσέρης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Τσιβουράκης κωνσταντίνος

Α' Αντιπρόεδρος

Καρτάκης Αριστοτέλης

Β' Αντιπρόεδρος

Στρατάκης Ξενοφών

Γενικός Γραμματέας

Μαρκάκη Καλλιόπη

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Τσουβαλάς Παντελής

Ταμίας

Κατσιφαράκης Ιωάννης

Έφορος

Παπουτσιδάκης Γεώργιος

Λειτουργός Αξιολόγησης Επ/κών Προσόντων