Η Λέσχη αποτελείται από τακτικά, δόκιμα, φίλους και επίτιμα μέλη.

1. Τακτικά μέλη της Λέσχης γίνονται, μετά από την αίτηση τους και άσχετα με το φύλο τους , όλοι οι  Αρχιμάγειροι και οι αναπληρωτές τους ( Chef  και Sous Chefs), οι Αρχιζαχαροπλάστες και Ζαχαροπλάστες που έχουν προϋπηρεσία 10 χρόνια, εκ των οποίων τα 5 χρόνια οπωσδήποτε Chef  ή Sous Chefs ή ζαχαροπλάστες σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, κατερινγκ, κατηγορίας Α΄ και πολυτελείας, μετά από αίτηση και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα χρόνια φοίτησης σε τουριστικές Σχολές θα λαμβάνονται  ως προϋπηρεσία στα 10 χρόνια.

Οι καθηγητές μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας σε σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων γίνονται μέλη τακτικά μέλη εφόσον έχουν 15 χρονών προϋπηρεσία από τα οποία τα 5 χρόνια τουλάχιστον ως Αρχιμάγειροι, βοηθοί αρχιμάγειροι, αρχιζαχαροπλάστες ή αρτοποιοί καθηγητές.

Αρχιμάγειροι και Αναπληρωτές αρχιμάγειροι θεωρούνται αυτοί που έχουν υπό την επίβλεψη τους τουλάχιστον 5 άτομα τεχνικό προσωπικό. Τακτικά μέλη της Λέσχης γίνονται και οι αλλοδαποί Αρχιμάγειροι και Αναπληρωτές τους εφ’όσον το επιθυμούν και έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

2. Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν άτομα απόφοιτοι Τουριστικών Σχολών (διετούς τουλάχιστον κύκλου με 10 χρόνια προϋπηρεσία στην επισιτιστική βιομηχανία. Μη απόφοιτοι διετούς κύκλου σπουδών ή πρακτικοί θα πρέπει να έχουν 15 χρόνια προϋπηρεσία.

3. Επίτιμα μέλη γίνονται αυτόνομα όλα τα μέλη (τακτικά – δόκιμα) από τον χρόνο της συνταξιοδότησης τους ή άτομα που έφυγαν από το επάγγελμα αλλά είχαν τουλάχιστον 20 χρόνια προϋπηρεσίας. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε άτομα κατά την κρίση του Δ.Σ. έχουν προσφέρει θετικά στους σκοπούς τη Λέσχης και μέχρι 5 άτομα κάθε έτος.

4. Φίλοι μέλη μπορούν να γίνουν μετά από αίτηση τους, άτομα ή επιχειρήσεις ή οργανισμοί οι οποίοι έχουν κοινά συμφέροντα με τη Λέσχη και δεν αντιστρατεύονται τους σκοπούς της.

Τακτικό μέλος θεωρείται και ο εκάστοτε Πρόεδρος του Σωματείου Μαγείρων  και λοιπού προσωπικού κουζίνας του νομού Ηρακλείου, κατά την διάρκεια της θητείας του.